92 - એક શે’ર / દિનેશ કાનાણી


હું રહું જીવંત એવી પળોમાં
આપ અંદર બહારથી ખળભળોમાં !!


0 comments


Leave comment