70 - મૃત્યુ / અંકિત ત્રિવેદી


આંખ મીંચી અને વાત વ્હેતી થઈ,
ગૂંગળાતી હવા શ્વાસ લેતી થઈ.

ખૂબ શોધ્યું છતાં ના કશું નીકળ્યું,
આપણાંમાં જીવ્યું કોણ રેતી થઈ?

જાવ ઇચ્છા વિશે બોલવું કૈં નથી,
અંત આવ્યા પછી દાદ દેતી થઈ.

બાથ ભીડી અને સામે ઊભું સ્મરણ,
મોતની ભરબજારે ફજેતી થઈ


0 comments


Leave comment