20 - એક વાર્તા / રાવજી પટેલ


ઊડી ગયાં કૈં અહીંથી છોગાં.
છલકાતો પિત્તળને બેડે સૂર્ય, ગયો.....
ગયું એક મોલ ભરેલું ગાડું.
પલટણ ગિલ્લી પાછળ
વકટ રેંટ મૂઠ કરતી કરતી
જતી રહી.
ઓ દૂર દૂરના લીમડા મ્હેકે,
કો'ક ઘટા લીલુંછમ ટહુકે.
ખીજડે પ્હેર્યો ખૂપ...
લાગલ્યો
પરવોટાની ડોશીને ભૂતકાળ સાંભર્યો.
પિત્તળના બેડા પર
પાછો કૂંણોકૂંણો સૂર્ય ઊતર્યો....


0 comments


Leave comment