1.35 - માળો / હર્ષદ ત્રિવેદી


જો એકાદ ટહુકો કર્યો હોત જાતાં,
તો કલરવ થકી હું ભરી દેત માળો.

ગયું વૃક્ષ પરથી નથી પાછું આવ્યું,
શું પંખી હવામાં ય બાંધે છે માળો?

ન રાખી શક્યો એક નાનુંયે પીછું,
ગગનને સમાવીને બેઠો જે માળો.

છે અકબંધ ડાળી બધી એ જ રીતે,
ન જાણે ભર્યોભાદર્યો હોય માળો.

હજી પણ છે સંભવ કદી પાંખ ફૂટે,
ને ફફડાટ સાથે ઊડી જાય માળો !


0 comments


Leave comment