45 - શાને / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'


મને હજીય ન એ વાતની ખબર શાને?
ઉદાસ હોઉં છું હું કારણો વગર શાને!

ઊડી ગયાં જ હશે પાંચ-સાત નળિયાંઓ,
મેં એકલું જ મૂક્યું ગામડામાં ઘર શાને?

બહુ જ ક્રૂર થઈ ફૂલને મેં મસળ્યાં'તાં,
છતાંય હાથ આ ખુશબૂથી તરબતર શાને?

વીતી ગયાં છે વરસ કૈં મને થયે પથ્થર,
જરૂર આજ પડી સ્પર્શની અસર શાને!

તને મળું ન કદી એ જ તારી ઇચ્છા છે,
પછી વિદાયમાં 'બેદિલ' ભીની નજર શાને!


0 comments


Leave comment