47 - હાથતાળી લે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'


ખુશી ખુશીથી દરદ ચાલ હાથતાળી લે;
ઝૂમી જવું છે હજી મન જરા સંભાળી લે.

જીવન દેનારને છે હક એ પાછું લેવાનો,
કશું જ ખોટું ન એમાં જો ફૂલ માળી લે.

જતો રહીશ અગર હું નહીં ફરું પાછો,
હજીય વાતમાં છું વાત સ્હેજ વાળી લે.

ઢળી રહ્યો છું બધી બાજુ એક આશયથી,
મને નવાં જ રૂપે આજ કોઈ ઢાળી લે.

હું જિંદગીને સજાવી લઉં ફરી 'બેદિલ',
જરાક વાર અગર કોઈ રાત કાળી લે.


0 comments


Leave comment