5 - હું જાગું, તું ઊંઘતી, અવળાસવળા ઘાટ / ચિનુ મોદી


હું જાગું, તું ઊંઘતી, અવળાસવળા ઘાટ
કેમ કરી ‘ઈર્શાદ’થી ખેલાશે ચોપાટ ?

ચળ કહેતાં ચાલે નહીં, સ્થળ કહેતાં નહીં ઠામ
જળ આંસુનું નામ છે, પળ તરછોડી વાટ.

અડકો તો થડકો નડે, ઝાકળ જેવું કામ
દર્પણ ક્યાંથી માંડશે; પડછાયાનાં હાટ ?

જૂના જિરણ પીપળે, કરવતનાં શાં કામ ?
પંખી બેસે પારકું એ જ ઘડીની વાટ.

ગોફણમાં શું મુકશો ? ઘરનું લેતાં નામ
જીવણ, ક્યાંથી જાણશો ખેતરના ગભરાટ?

ક્યાં ચાલ્યા, શું ચાલશું ? કયું આવતું ગામ
કટ કિચૂડ કટ ચાલતી, કહો, હિંડોળા – ખાટ.

કટ કિચૂડ કટ ચાલતી, કહો, હિંડોળા – ખાટ
કેમ કરી ‘ઇર્શાદ’થી ખેલાશે ચોપાટ ?


0 comments


Leave comment