2.45 - સાત ઢગલી / મહેન્દ્ર જોશી


સાત સમંદર પાર બગલી
ક્યાંક મોતી ક્યાંક મછલી

કોણ થાશે રાજરાણી ?
ધૂળની કર સાત ઢગલી

સાત ભવની એ સખી છે
લાગણી જે નાર નવલી

દ્વાર પર સાંજે સવારે
પત્ર ફેંકી જાય ચકલી

મન થશે તો ગીત ગાશું
આંગળી ! લે પ્હેર નખલી

કોઈ ઝૂકે છે ઝરૂખે
રૂપ વારંવાર બદલી

આપણી વચ્ચે કશું ક્યાં
રાખ જળની પાળ પતલી

શબ્દ આવે સાધુ વેશે
કોઈ અસલી કોઈ નકલી

૧૮/૦૨/૦૮


0 comments


Leave comment