1 - અર્પણ / ક્ષણ કમળ / રમણીક અગ્રાવત


પૂજ્ય માતા પિતા માટે

પ્રેમ ખિલનવા યહી સુભાવ |
તું ચલિ આવ કિ મોહિ બુલાવ ||
પ્રેમ ખિલનવા યહી બિસેખ |
મૈં તોહિ દેખું તૂ મોહિ દેખ ||
- કબીર સાહેબ


0 comments


Leave comment