1.1 - નિશાચર / રમણીક અગ્રાવત


ખખડધજ પવનમાં ખખડે ખંડેર
જર્જરિત ચન્દ્ર માંદલું જોયા કરે
ચૂપચાપ પાઢયું ઘાસનું લશ્કર
પથ્થરોની છાતી પર
ફિક્કા નક્ષત્રોનાં ટેકે રહ્યુંસહ્યું આકાશ
છેટે હલ્યાં કરે
આંધળાં ઢગ વાદળોનાં ખડકાયાં ખડકાયાં
ચોંકી ઊઠે કોઈક ક્ષિતિજ એકાકી પંખીરવે
સદીઓનાં ઘડિયાળો મૂંગામસ
અલસગમના કૃષ્ણના મદ ઝરતા પાલવમાં ઢબૂરાઈ
જંપ્યાં જળ
પાઈપો પરબો કૂવા નદી સર સમુદ્રોઆંખોનાં
જળ ઝમી રહ્યાં
ઊંડે ઊંડે કોઈ ભ્રૂણમાં.


0 comments


Leave comment