સૌમ્ય જોશી

સૌમ્ય જોશી

જન્મ તારીખ :  07/03/1973
જન્મ સ્થળ :  અમદાવાદ, ગુજરાત
અભ્યાસ :  ૧) પ્રાથમિક શિક્ષણ - વિજયનગર હાઈસ્કુલ, અમદાવાદ - ૧૯૮૭
૨) માધ્યમિક શિક્ષણ - વિજયનગર હાઈસ્કુલ, અમદાવાદ - ૧૯૯૦
૩) બી.એ. -એચ.કે.આર્ટસ કોલેજ, અમદાવાદ - ૧૯૯૩
૪) એમ.એ.(અંગ્રેજી લિટરેચર સાથે) - ગુજરાત યુનિવર્સીટી - ૧૯૯૫
વ્યવસાય :  ૧) પ્રોફેસર - એચ.કે.આર્ટસ કોલેજ - ૨૦૧૦,
૨) ૨૦૧૧ થી થિયેટર સાથે જોડાયેલા રહ્યા.
જીવન ઝરમર :  ૧) ૧૮ વર્ષની ઉંમરમાં કવિતાલેખન શરૂ કર્યું.
૨) પ્રથમ કવિતા 'કવિલોક'માં પ્રગટ થયેલ.
૩) તેમણે ગુજરાતી નાટ્યમાં "રમી લો ને યાર" થી પ્રારંભ કર્યો.
પુસ્તક :
કાવ્યસંગ્રહ : ગ્રીનરૂમમાં - ૨૦૦૮
નાટકસંગ્રહ : ૧) આજ જાને કી જીદ ના કરો0
૨) જો અમે બધાં સાથે તો, દુનિયા લઈએ માથે
પ્રકીર્ણ : ગુજરાતી થિયેટરમાં કરેલાં કાર્ય :
૧) રમી લો ને યાર
૨) દોસ્ત ચોક્કસ અહીં એક નગર વસતું હતું.
૩) આથમા તારુંનું આકાશ
૪) વેલકમ જિંદગી
૫) ૧૦૨ નોટઆઉટ
૬) મૂંઝારો
૭) મહાત્મા બોમ્બ
૮) તું તું તું તું તું તું તારા
૯) ધારો કે તમે મનજી છો.
સન્માન :  ૧) યુવા ગૌરવ પુરસ્કાર - ૨૦૦૭
૨) તખ્તસિંહ પરમાર પુરસ્કાર - ૨૦૦૮-૦૯
૩) ચં.ચી. મહેતા એવોર્ડ - ૨૦૧૩
૪) રાવજી પટેલ એવોર્ડ
૫) બળવંતરાય ઠાકોર પુરસ્કાર
૬) સદભાવના એવોર્ડ - ૨૦૧૪